Het was niet gepland, maar evengoed heel toepasselijk: op zondag Gaudete, de derde zondag van de advent, trok de paterskèr weer door Panningen. Daarmee werd een traditie herdacht die in 1921 begon met de preek van overste Hubert Meuffels en die door de jonge boeren tot in de jaren 70 van de vorige eeuw werd voortgezet: er werd voedsel opgehaald voor mensen die hulp nodig hebben. Destijds waren dat de bewoners van het missiehuis. Nu zijn het medeburgers die een beroep moeten doen op de voedselbank. Toen werd er gul gegeven en nu ook.

Dat is het goede dat mensen in de dorpen rond het missiehuis hebben behouden. Alle reden dus voor blijdschap. Gaudete! Blijdschap en dankbaarheid omdat ook in deze tijd mensen nog steeds bereid zijn om medeburgers te helpen. Dat blijkt uit de vele goederen die naar de paterskèr werden gebracht voor de voedselbank. Van geven word je blij, word je rijker! Dat was een van de gedachten die ’s ochtends werd verwoord door pater Leo Mouës, die samen met overste Rafaèl Isharianto voorging in de eucharistieviering.

In deze dienst werd ook stil gestaan bij de preek die overste Hubert Meuffels honderd jaar geleden hield in de parochiekerk van Panningen en er werd vermeld dat de paterskèr die middag weer door Panningen zou trekken. Dat gebeurde inderdaad. En wat voor een paterskèr. In die honderd jaar was het ongetwijfeld de mooiste: een oude traditionele houten wagen, getrokken door twee fraai uitgedoste Belgische paarden die met belgerinkel hun komst aankondigden. Tijdens de tocht door de straten van Panningen werd voedsel naar de kar gebracht en onder de kerktoren stond een tafel waar veel mensen dozen vol voedsel kwamen afleveren.

Iedereen kreeg als aandenken een boekje waarin de geschiedenis van de preek van Meuffels en alles wat er mee samenhangt, beschreven is. De actie werd afgesloten met een bijeenkomst buiten bij de kapel van het missiehuis. Daar werd het gedenkboekje overhandigd aan overste Rafaël en aan pater Wiel Bellemakers die de preek van overste Meuffels uit de vergetelheid gehaald heeft en samen met Wim Daniëls en Raf Janssen van de Moennik-redactie de publicatie heeft samengesteld. En grafisch vormgever Frans Kosten heeft er een prachtige uitgave van gemaakt.

Bij de deur van de kapel stonden ook enkele kratten met producten die door medewerkers van het Missiehuis en het Zorgcentrum waren opgehaald. Die werden bij de opbrengst van de paterskèr gevoegd en door overste Rafaël overgedragen aan vrijwilligers van de voedselbank. Als afsluiting van deze unieke actie op zondag Gaudete bood Katinka Coenen alle aanwezigen een kop chocolademelk aan, die door medewerkers van het missiehuis was klaargezet. Ook daar kreeg iedereen een warm en blij gevoel van. Kortom, het was echt een zondag om blij aan terug te denken.

Foto’s: Jac Willekens

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lazaristen Kapel